Grad Knin zapošljava 60 ljudi na javnim radovima; Javite se


Grad Knin zapošljava 60 ljudi na javnim radovima na pola godine.

Javni poziv u kojem su naznačeni svi detalji možete preuzeti NA OVOM LINKU.

Osobe koje se prijavljuju dužne su dostaviti svoju pisanu prijavnicu (obrazac za prijavnicu preuzmite OVDJE) sa svim traženim prilozima na adresu:
Grad Knin (za javne radove), Dr. Franje Tuđmana br.2, 22300 Knin i to u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

I. Š.

Izbornik