U ponedjeljak se postavljaju spremnici za zbrinjavanje problematičnog otpada


U ponedjeljak, 7. rujna na lokacijama „Zelenih otoka“ postavljat će se spremnici za odlaganje problematičnog otpada.

Problematični otpad obuhvaća otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu te drvo koje sadrži opasne tvari.

Lokacije „Zelenih otoka“ su Ulica 7.gardijske brigade (50 metara od kružnog toka prema Zagrebu na parkingu s desne strane), Pavlinovićeva ulica (autobusni kolodvor) te stambena zona između Masleničke i Velebitske ulice (parking).

Zamoljavaju se građani da nakon odlaganja problematičnog otpada zatvore poklopac kante.

Autorska prava su vlasništvo udruge HUK

Izbornik