• Naslovna
  • Infrastruktura
  • U Kninu održana edukacija na temu – kako povući sredstva iz EU fondova za energetsku obnovu zgrada

U Kninu održana edukacija na temu – kako povući sredstva iz EU fondova za energetsku obnovu zgrada


energetski-certifikatKako je zadnje vrijeme zabilježena velika zainteresiranost građana po pitanju povlačenja sredstava iz EU fondova u svrhu energetske obnove zgrada, na kninskom Veleučilištu je u organizaciji Upravitelja Knin d.o.o. i firme Riteh održana edukacija predstavnika stanara o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada (fasade, krovišta i stolarija) iz EU fondova, odnosno kako i na koji način te koje je korake potrebno poduzeti da bi se prijavilo na javne pozive po pitanju pripreme i izrade dokumentacije prema fondu te u konačnici prijave za javni natječaj za dobivanje sredstava odnosno samu obnovu zgrade.

Na sastanku je izviješćeno kako fond sufinancira suvlasnike višestambenih zgrada na području od posebne državne skrbi sa 80% sredstava (dok je to u ostalim djelovima RH samo 40%), a ostatak od 20% moraju osigurati suvlasnici putem pričuve odnosno kredita.

Da bi se sve skupa pokrenulo bitno je da suvlasnici natpolovičnom većinom u kvadraturi izraze dobru volju i želju te upute zahtjev putem predstavnika stanara upravitelju zgrade, a upravitelj će dalje za njih kao posrednik prema fondu u suradnji sa predstavnikom stanara ispuniti i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te je proslijediti fondu, poručeno je zainteresiranima na edukaciji.

Još je bitno napomenuti da sredstva u iznosu od 80% po zavrsetku obnove zgrade fond refundira i uplaćuje isključivo na žiro račun stambene zgrade, a ne na račun upravitelja zgrade jer samo suvlasnici mogu pokrenuti postupak u ime i za račun svoje zgrade te nitko drugi umjesto njih.

Također, prije samog javnog natječaja, izradu energetskog pregleda zgrade fond snosi sa 80% sredstava, a za izradu projektne dokumentacije daje 100% bespovratna sredstva s tim da kad se sredstva odobre projekt mora biti realiziran u roku od dvije godine ili se sva sredstva koje je fond dao zgradi moraju vratiti fondu.

Autorska prava su vlasništvo udruge HUK

Izbornik