Gradu odobreno 38.500 eura za sufinanciranje troškova vrtića


Gradu Kninu odobrena su sredstva za sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Cvrčak u Kninu.

Grad Knin se uspješno prijavio na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i osigurao dodatna sredstva za razvoj djelatnosti kninskog vrtića.

Središnji ured za demografiju i mlade odobrio je dodatna sredstva za 26 gradova. Iznos odobrenih financijskih sredstava za Grad Knin maksimalno je ostvaren temeljem poziva, a iznosi 38.500,00 eura.

Dobivenim iznosom će se sufinancirati povećani troškovi zapošljavanja jednog odgojitelja te opravdati veća ulaganja za nabavu lož ulja za grijanje objekta vrtića i nabavu namirnica u pedagoškoj godini 2022/2023 za 11 mjeseci.

Sufinanciranjem navedenih stavki će se omogućiti dosljedna primjena Državnog pedagoškog standarda i unaprijediti usluge za djecu rane i predškolske dobi u Kninu koja su korisnici dječjeg vrtića, izvijestili su iz Grada.

Izbornik