Gradsko vijeće usvojilo urbanistički plan uređenja bivše vojarne Krka


Gradsko vijeće usvojilo je danas urbanistički plan uređenja “Ex vojarne Krka”. Riječ je o bivšoj vojarni do koje se dolazi novim pješačkim mostom preko Krke na Sastavcima, a automobilom će se moći doći od Atlagića mosta lijevom obalom Krke.

Planom su razgraničene površine koje su javne i koje će RH darovati Gradu te komercijalne koje će Grad otkupiti od države.

U objektima s oznakom T1 moguće je ovim planom urediti hotel, hostel, restoran i bar. Oznakom T3 je obilježeno područje gdje će biti kampovi, pješačke staze i parkirališta. Oznakom R1 su označene građevine koje će se moći urediti u sportske dvorane s prostorijama pratećih poslovnih namjena poput trgovačke, servisne ili uslužne. Oznakom R2 obilježene su površine na kojima će biti sportska i rekreacijska igrališta, pješačke staze, zelenilo i parkirališta. Na površinama s oznakom D predviđena je upravna zgrada Nacionalnog parka Krka, društveno-edukativni centar, interpretacijski centar te parkovi sa zelenilom.

Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu ove godine. Grad je to razdoblje završio s manjkom od 600 tisuća eura budući da predfinancira projekte iz Intervencijskog plana koji još uvijek nisu refundirani od strane EU, odnosno nadležnog Ministarstva.

Usvojen je i drugi ovogodišnji rebalans kao i polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika.

Izbornik