• Naslovna
  • Rad gradske uprave
  • Gradsko vijeće: Usvojen drugi rebalans; Vlada odobrila Gradu dva kredita od po 10 milijuna kuna za sadašnje i buduće projekte

Gradsko vijeće: Usvojen drugi rebalans; Vlada odobrila Gradu dva kredita od po 10 milijuna kuna za sadašnje i buduće projekte


Vlada RH i Ministarstvo financija odobrili su Gradu Kninu dva kredita od po 10 milijuna kuna, izvijestio je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Marijo Ćaćić.

Prvi kredit bit će namijenjen realizaciji aktualnih EU projekata iz Intervencijskog plana, a drugi kredit će se iskoristiti kako bi se izradile projektne dokumentacije za buduće EU projekte.

Danas je usvojen i drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna čije je obrazloženje predstavila privremena pročelnica za financije Romana Stanić.

Drugim rebalansom prihodi su povećani za milijun kuna i sada iznose 157,8 milijuna. Rashodi poslovanja su povećani 2,3 milijuna kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 1,3 milijuna kuna te ukupni rashodi sada iznose 177,5 milijuna kuna.

Iznos povećanih prihoda odnosi se na prihode od poreza na imovinu koji su već sada premašili plan, a povećanje rashoda poslovanja odnosi se na rashode za usluge.

U drugi rebalans uključen je i preneseni višak u 2021. godini u iznosu od 1,2 milijuna kuna čime je zatvorena razlika između ukupnih prihoda i rashoda..

Što se tiče konkretnih stavki povećani su rashodi za Božićne i novogodišnje blagdane s 200 na 320 tisuća kuna, rashodi za Dan grada sa 150 na 190 tisuća te obilježavanje Oluje s 350 na 567 tisuća kuna. Povećane su i stavke prijevoza predškolske djece i učenika za ukupno 75 tisuća kuna.

Po pitanju urbane revitalizacije stare gradske jezgre rashodi su povećani za 350 tisuća zbog nagodbe s izvođačem radova na obnovi tržnice s kojim je Grad, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, bio prisiljen raskinuti ugovor jer je došlo do značajnih izmjena istoga.

Rashodi su za 600 tisuća kuna povećani za stavku “ostalih tekućih održavanja” u što između ostaloga spada i čišćenje te snimanje oborinskog kolektora u Cesarićevoj obali na koji će se spojiti oborinska odvodnja ulice te popravak sprava i ograde na Marunuši.

Zbog povećanja cijena građevinskih radova, a pogotovo cijena asfaltiranja koje su dvostruko više, odustalo se od asfaltiranja nekoliko cesta čime su rashodi smanjeni za milijun kuna.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina.

Prvi razlog je definiranje nove lokacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno njeno izmještanje na suprotnu stranu Orašnice.

Drugi razlog je prenamjena zone na Trgu Oluje gdje se nalazi Komunalno poduzeće kako bi se na tom prostoru mogao izgraditi trgovački centar.

Izbornik