Kreditiranje žena, početnika i mladih poduzetnika u županiji


Župan Goran Pauk, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Tamara Perko i član Uprave Hrvoje Čuvalo potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ koji je Šibensko-kninska županija sklopila s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, izvijestili su iz Ureda Župana. Evo i ostatka priopćenja:

“Predmet ovog Ugovora je utvrđivanje međusobnih prava i obveza ugovornih strana u financiranju poduzetništva na području Šibensko-kninske županije odobravanjem subvencioniranih kredita izravno putem HBOR-a, trgovačkim društvima i obrtnicima koji su poduzetnici početnici (start-up), a koji ulažu na područje Šibensko-kninske županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

S ciljem poticanja utemeljenja poduzetništva na području županije, kreditna sredstva za prihvatljive korisnike kredita osigurat će HBOR, a sredstva subvencije kamate korisnicima kredita osigurat će Županija. Krediti se, ovisno o djelatnosti u koju se ulaže, mogu odobriti na rok od 14 godina.

„Šibensko-kninska županija će za kredite ugovorene na temelju ovog Ugovora subvencionirati kamatnu stopu u visini 75% kamatne stope ugovorene s korisnikom kredita, a najviše do 1,50% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita. Razliku do ukupne visine ugovorene kamatne stope podmiruje korisnik kredita.“, pojasnio je župan Goran Pauk istaknuvši kako će ovaj program imati veliki značaj za razvoj poduzetništva onih kategorija ljudi kojima je na tržištu najteže, a to su poduzetnici početnici.

„Poduzetnicima početnicima otežan je pristup sredstvima za utemeljenje i kreditiranje poslovanja. Zbog toga HBOR provodi kreditni program putem kojeg se ovoj skupini poduzetnika mogu odobriti sredstva uz duge rokove otplate i kamatnu stopu 2 posto ili nižu. Zahvaljujući subvenciji Šibensko-kninske županije kamatna stopa za poduzetnike početnike iznosit će do 0,5 posto što će, vjerujem, značajno olakšati odluku o ulasku u poduzetničke vode“, istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Ukupni kreditni potencijal Šibensko-kninske županije za kredite odobrene prema ovom Ugovoru iznosi 5.000.000,00 kuna.
Također, moguće je financirati refundaciju vlastitih ulaganja korisnika kredita u šest mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva za kredit, dok refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

Krediti će se odobravati prihvatljivim korisnicima za prihvatljive projekte te uz uvjete definirane kreditnim programom HBOR-a Poduzetništvo mladih, žena i početnika važećim na dan donošenja odluke o odobrenju kredita, osim za ulaganja u djelatnosti iz područja trgovine, primarne poljoprivredne proizvodnje i sektor ribarstva.

Primarna poljoprivredna proizvodnja odnosi se na proizvodnju proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda, dok sektor ribarstva u ovom kontekstu uključuje djelatnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.”

I. Š.

Izbornik