Raspodijeljena proračunska sredstva za kulturu


Gradonačelnik Grada Knina je na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području grada, a na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Knina donio Odluku o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi.

U proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima i projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna kuna.

Od tog iznosa, ukupno sto tisuća kuna osigurano je za projekte i programe kulturnih subjekata koji su ispunili uvjete propisane javim pozivom za financiranje javnih potreba u području kulture

U tabličnom prikazu pogledajte kako su raspodijeljena ta sredstva:

R.br. Naziv korisnika IZNOS (kuna)
1. Kulturno umjetničko društvo

„Kralj Zvonimir“  Knin

20.500,00
2. Ekološka udruga „Krka“ Knin 15.000,00
3. Hrvatsko kulturno društvo „NAPREDAK“  Knin 25.000,00
4. Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture „Atribut“ 25.000,00
5. Obrazovno-kulturna udruga

„Porta“ Knin

14.500,00

Osim ovih 100 tisuća, još je 1,1 milijun kuna namijenjen za akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Od spomenutog iznosa, općenito je za kulturne priredbe namijenjeno 100 tisuća kuna, za arheološka istraživanja na lokalitetu Kapitul 150 tisuća kuna, a za obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana 850 tisuća kuna.

Od tih 850 tisuća kuna, za obilježavanje Oluje izdvojit će se 550 tisuća kuna, za obilježavanje Dana Grada i ostalih blagdana 200 tisuća, a za Božićne i novogodišnje blagdane 100 tisuća kuna.

I. Š. / Izvor: knin.hr

 

Izbornik