Foto vijest: Išarane informativne ploče na Krčiću


Opet se uništava javna imovina. Pisali smo već o klupama, koševima, dječjim igralištima. Pisali smo i o informativnim turističkim pločama koje su opet došle na red.

Ovaj put su išarane i zapravo uništene informativne ploče namijenjene turistima kod trećeg slapa na Krčiću.

Za nadati se da će počinitelji, da ne upotrijebim neku vulgarniju riječ, napokon biti pronađeni.

I. Š.

Izbornik