NP Krka: Predstavljen novi Šumsko-edukacijski park Stinice


Tekst i foto: NP Krka

U stoljetnoj šumi bijeloga graba i hrasta medunca na Stinicama održana je pilot-radionica za djecu dječjih vrtića Drinovci i Drniš i područnih škola Rupe i Dubravice. Radionica je pripremni dio velikog edukativnog projekta „Vratimo djecu prirodi“, koji Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt ima za cilj razvijanje interaktivne povezanosti s prirodom kroz provedbu šumske radionice „Po znanje u šumu“ u Visovačkoj kući Kuželj na Stinicama, namijenjene djeci svih uzrasta, i povećanje svijesti o važnosti šuma u Nacionalnom parku „Krka“ kod svih ciljnih skupina.

„Nacionalni park ‘Krka’ jedan je od najmlađih hrvatskih nacionalnih parkova i zato rado surađujemo s djecom kroz brojne edukativne radionice. Ovom prilikom predstavljamo novu radionicu i otvaramo šumsku knjižnicu, u kojoj će na raspolaganju biti mnoge knjige na temu šume, koje će se moći posuditi i čitati u čitaonici na otvorenom, koju čine klupe i stolovi smješteni u hladu stabala u dvorištu posjetiteljskog centra. Dojmove o šumskoj radionici, izložbi i knjižnici sudionici će moći napisati ili nacrtati na list papira koji će ubaciti u sandučić šumske pošte postavljen u dvorištu. Visovačka kuća Kuželj idealno je mjesto za učenje o prirodi u prirodi. Uz malo mašte, uz rijeku koja protječe, staru lugarevu kuću i šumu, svako se dijete može osjećati kao da sudjeluje u nekoj od pustolovina Huckleberryja Finna“, kazao je ravnatelj JU „NP Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić.

Cilj ove radionice jest da djeci ponudi izvorni doživljaj prirode i šume ‘iz prve ruke’ i na autentičnom lokalitetu starih šuma hrasta medunca. Obuhvaća vođenu šetnju šumom, s podukom o ulozi šume i koristima od nje i pravilima ponašanja u šumi, potom obilazak vidikovca i, na koncu, edukativne zadaće i igre u dvorištu posjetiteljskog centra. Među zanimljivim zadaćama šumske radionice jesu prepoznavanje kore različitog drveća, upoznavanje s mikrosvijetom kukaca ispod kore drveća, promatranje prirode očima kukca, prebrojavanje zvukova i raspoznavanje mirisa prirode, ali i zabavne mozgalice i radni listići na temu života šume. Krajnji cilj je razvijanje tematskoga šumsko-edukacijskog parka, kao prvoga takvog sadržaja u zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj.

„Uspostava Šumsko-edukacijskog parka Stinice nastavak je aktivnosti unaprjeđenja organiziranog posjećivanja i kreiranja novih usluga za posjetitelje NP ‘Krka’. Riječ je o tematski zaokruženom edukacijskom konceptu koji se razvija oko već postojećih objekata i infrastrukture na lokalitetu Stinice, u području izvanredno očuvanih stoljetnih šuma hrasta medunca. Povezano s posjećivanjem obližnjeg Visovca, njime se osigurava razvoj kapaciteta za sve traženiji soft-activity pristup doživljaju kulturne baštine i prirodnih vrijednosti, te edukacije i interpretacije istih na autentičnim lokalitetima. U sustavu posjećivanja NP ‘Krka’ Šumsko-eukacijski park Stinice činit će uvodnu i motivacijsku postaju na itineraru posjećivanja staze Stinice – Roški slap – Oziđana pećina“, istaknuo je prof. dr. sc. Ivan Martinić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U fokusu prve faze programa jesu detaljna priprema programa radionice „Po znanje u šumu“ i priprema djelatnika JU „NP Krka“ koji će voditi radionicu. Radionica se temelji na aktivnostima i praktičnom radu djece u zaštićenoj prirodi Nacionalnog parka „Krka“ kroz edukativne programe koji uključuju razgledavanje tematske izložbe „Lugareva kuća“ u Visovačkoj kući Kuželj, poučno pješačenje s vodičem, te aktivno sudjelovanje učenika i obavljanje niza praktičnih zadaća, kao što su ispunjavanje radnih listića, prepoznavanje vrsta drveća, mjerenje stabala, proučavanje godova i sl.

Šumsko-edukacijski park Stinice u NP „Krka“ bit će prvo takvo edukacijsko središte u zaštićenim područjima Republike Hrvatske i svojevrsni iskorak u učenju i interpretaciji prirode i šume u zaštićenim područjima. Park promovira potpuno novi doživljaj NP “Krka”, koji prvi put nudi zaokruženu lokacijsku i tematsku cjelinu za posjetitelje kroz posjećivanje poludnevnog do cjelodnevnog izletničkog tipa na izniman parkovni lokalitet, tematski uređen za edukaciju, zabavu i druženje obitelji, dječjih razreda, posebnih skupina i grupa i dr. Dodatno, edukacijski park čini komplementarnu dopunu školi u prirodi koja će se odvijati u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima i stvara logističko središte za provedbu edukacije i potvrđivanje Malih čuvara prirode u NP „Krka“, ali i potencijalno i za sve zainteresirane obrazovne institucije u Šibensko-kninskoj županiji.

 

„Danas, kada obitelji sve manje borave u prirodi, obrazovno-odgojna uloga zaštićenih područja sve je veća. Javna ustanova ‘Nacionalni park Krka’ već godinama provodi edukativne programe za djecu, koja kroz igru, aktivno učenje i grupni i samostalni rad sustavno upoznaju bogatu prirodnu i kulturnopovijesnu baštinu Parka. Projektom šumsko-edukacijskog parka osnažit će se volonterski program u NP ‘Krka’, čime će se dobiti poligon za edukaciju, trening i usavršavanje osoblja za poslove parkovne edukacije i interpretacije svih zaštićenih područja Hrvatske. Time JU ‘NP Krka’ postaje i inicijator povezivanja sličnih edukacijskih programa u zaštićenim područjima“, kaže dr. sc. Drago Marguš, stručni voditelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“.

Zadaća šumskih radionica, koje pripadaju nastavnim oblicima poznatim kao izvorna stvarnost, jest da istaknu važnost osjetilno-doživljajno-edukativnog boravka u prirodi. Stoljetna šuma bijelog graba i hrasta medunca na obali Visovačkog jezera, iako površinom mala, sa svega osam hektara, smatra se jednom od najvrjednijih takvih sastojina u Hrvatskoj, pa je idealno mjesto za izvorni i cjeloviti doživljaj šumskoga svijeta i učenje o njegovim značajkama. Stabla hrasta medunca u njoj stara su od sto pedeset do dvjesto godina. Na rubu šume nalazi se posjetiteljski centar Visovačka kuća Kuželj, u kojemu je uređen stalni izložbeni postav „Lugareva kuća“, o autohtonoj šumskoj zajednici hrasta medunca i bijeloga graba.

Izbornik