Započelo čišćenje Krke


Na inicijativu Grada Knina i uz dopuštenje Upavnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Hrvatske vode su započele sa čiščenjem rijeke Krke, nakon što to godinama nije rađeno.

– Uz pomoć bagera čisti se desna obala Krke i to od ušća Orašnice do stotinjak metara nizvodno od Atlagića mosta. Čišćenje bi trebalo potrajati do kraja idućeg tjedna. Lijeva obala neće se moći očistiti dok se ne riješi pristupni put, no u planu je da se i to u narednim godinama realizira – kazao nam je viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.Grada Knina Goran Radulović.

U kninskoj Ekološkoj udruzi Krka su presretni.

– Godinama zovem i šaljem mailove, a zadnje vrijeme i svakodnevno da se Krka počne čistiti. Sada sam presretna da je došao taj dan – kazala nam je aktivistica Ekološke udruge Inga Kukolj.

I. Š.

Izbornik