Javna rasprava u vezi poduzetničkog dijela EU projekta; Za poduzetnike namijenjeno 22,5 milijuna kuna.


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je postupak javne rasprave o Uputama za prijavitelje (možete ih preuzeti OVDJE) za javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu.

Riječ je o poduzetničkoj komponenti velikoga EU projekta (Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije…) unutar koje je 22,5 milijuna kuna namijenjeno  za ulaganja u gospodarske djelatnosti na području grada Knina.

U javnu raspravu možete se uključiti preko središnjeg portala e-savjetovanje OVDJE i to do 20. studenoga 2017. godine.

Isto tako, svoje komentare, sugestije i kritike na Upute za prijavitelje možete poslati i na e-mail adresu rasprava@knin.hr najkasnije do srijede, 15. studenog, nakon čega će djelatnici gradske uprave sve objedinjene komentare unijeti u portal e-savjetovanje.

I. Š.

 

Izbornik