Započinju upisi na Pučko učilište


logoPOU KninPučko otvoreno učilište Knin objavilo je javni natječaj za upis u školsku 2013/2014. godinu.  Riječ je uglavnom o sličnim dosadašnjim programima,  s razlikom što od ove godine ponovno starta program osnovnoškolske naobrazbe odraslih.

Učilište, dakle, nudi programe stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije u zanimanja: ekonomist, prodavač, kuhar , konobar  i vozač.

Čitava je lepeza od čak 50 verificiranih  programa osposobljavanja i usavršavanja. Tu je nastavljena suradnja s Tvornicom vijaka DIV pa će se realizirati pet programa usavršavanja za djelatnike kninskog pogona i 4 programa za djelatnika  pogona u Samoboru. I ove se godine očekuje velik interes za program osposobljavanja za zanimanje njegovateljice kao i pomoćnog kuhara i konobara.

Uz sve navedeno, Pučko otvoreno učilište organizira i tečajeve stranih jezika i to engleskog, njemačkog, talijanskog i francuskog jezika. No , treba naglasiti da je riječ samo o tečajevima , a ne o verificiranim programima.

Upisi traju do 21. rujna, a sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Učilišta u ul. IV gardijske brigade.

Izbornik