Kninskom Pučkom učilištu 106 tisuća eura od EU


Marijana RaičKninsko Pučko učilište dobilo je 106 tisuća eura od EU za projekt „Vještine za promjene“.

Novac je Pučkom učilištu dodijeljen u okviru natječaja „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženim skupinama“ Operativnog programa pretpristupne pomoći EU u okviru komponente „Razvoj ljudskih potencijala”.

Ciljana skupina su mladi, niskoobrazovani ljudi.

– Pod vještinama za promjene podrazumjeva se stjecanje sposobnosti mladih, dugotrajno nezaposlenih, a cilj projekta je naravno smanjiti nezaposlenost te ugrožene skupine. Usmjereni smo na niskoobrazovanu skupinu nezaposlenih, mlađih od 29 godina koji imaju završenu samo osnovnu školu i koji su više od godinu dana nezaposleni.

Cijeli pristup prilagodit ćemo svakom pojedincu ponaosob. Ti pojedinci će biti praćeni od stručnog tima koji će procijeniti koji su njihovi nedostaci i potencijali. Riječ je zapravo o cjeloživotnom obrazovanju po uzoru na praksu EU – izvijestila je voditeljica projekta Marijana Raič.

Projekt je prezentiran na kninskom Pučkom učilištu, u njegovu reealizaciju kreće se na jesen, a edukacija započinje u siječnju iduće godine. Trajanje projekta je 15 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 121 tisuća eura.

Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Knin, partneri su Organizacija za građanske inicijative – Područi ured Drniš te Razvojna agencija Šibensko-Kninske županije, a suradnik na projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik.

Izbornik