Donosimo broj stanovnika Knina i kninskih sela 1926. godine; Od Knina veći Plavno, Vrbnik, Golubić i Mokro polje


U ovom članku donosimo podatke iz 1926. godine o broju stanovnika Knina i okolnih sela koja su tada pripadala kninskoj općini.

Zanimljivo je da su od Knina tada po broju stanovnika veći bili Plavno, Vrbnik, Golubić i Mokro polje.

Evo i popisa sela, uključujući i grad Knin poredanih po broju stanovnika 1926. godine.

1. Plavno 2.294
2. Vrbnik 2.049
3. Golubić 2.020
4. Mokro polje 1.727
5. Knin 1.670
6. Polača 1.579
7. Strmica 1.423
8. Biskupija 1.382
9. Žagrović 1.228
10. Kninsko polje 1.033
11. Oton 992
12. Vrpolje 883
13. Kovačić 848
14. Radučić 796
15. Uzdolje 773
16. Oćestovo 762
17. Ramljane 734
18. Orlić 645
19. Turić – Markovac 591
20. Radljevac 437
21. Riđane 370
22. Zvjerinac 327

Pojašnjenja:

Kninsko polje tada je započinjalo od današnjeg glavnog trga i protezalo se sve do Vrpolja, odnosno do Kovačića.

Potkonje i Ljubač su administrativno pripadali Vrbniku.

Za Pađene nema podatka o broju stanovnika, ali ima o broju obitelji. U Pađenima je tada živjela 91 obitelj.

Foto: Knin, 1930-ih

I. Š.

Izbornik