Crtice iz povijesti: Knin, 1914 – Poledica kakvu čovjek ne pamti; Ispod tvrđave ubijen vuk


U prvim godinama 20. stoljeća pamte se oštre zime u Kninu, a najveća bijaše 1914.

U Ljetopisu Samostana sv. Ante na dan 15. veljače 1914. godine piše:

“Prošli sičanj i do polovine veljače imali smo čudnovato vrime. Snigova je bilo 5-6. Na 7. 1. bio je dosta velik, ali na 15. 1. osvanula je poledica, da je ovakve čovik ne pamti. Dok je na 17. 1. opet druga ponovila. Bila je tolikom žestinom pala, i za 20 dana stala, da smo kroz to vrime bili kao na ledenom moru. Na sve, i polje i brda to je bio sami led za dvi podlanice širok. Saobraćaji su svi naravno bili prikinuti, osim željeznice. Toliko leda da kad bi morao kogod saći, sašao bi na smotanoj kabanici sideći, jer inače nije bilo moguće. Tom su prigodom ubili i tri vuka. Jednoga na Spasu, ispod tvrđave”., piše na dnevničkim stranicama ljetopisa.

Prema kazivanju starijih, pamti se i zima početkom 1927. godine, kako zbog hladnoće tako i zbog visine snijega. Prema tom kazivanju, u Golubiću kod Knina, točnije u zaseoku Šimići sniježni nanosi su tada prekrili krovove kuća pa su ljudi da bi došli do stoke i do susjeda morali kopati tunele.

Foto: Knin sa snijegom, 1917

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet

Izbornik